MENU


NÁKUPNÝ KOŠÍK

Užívateľ : Neprihlásený

Suma celkom (0.00 €)
Počet položiek : 0 ks

PRODUKTY / PRÍPRAVKY PRE STROJÁRSKY PRIEMYSEL

Weldex - 2

Charakteristika
WELDEX-2 je pomocný prípravok pre zváranie,
zabraňujúci adhézii odstrekov zvarovaného kovu na povrch.

Weldex Použitie
Aplikuje sa pred zváraním v mieste aj v okolí zvaru. Prípravok sa nanáša na nezamastené okolie zvarovaného spoja a zvarované miesto náterom alebo nastriekaním. Po 1-2 min. je možné zvárať. Zvyšky prípravku sa ľahko odstraňujú vodou.

Toxicita, bezpečnostné opatrenia
Prípravok nie je toxický. Neodporúča sa dlhodobý styk prípravku s pokožkou. Pri znečistení je potrebné pokožku umyť vodou a ošetriť reparačným krémom. Počas zvárania je potrebné zabezpečiť dokonalé vetranie.

Balenie, skladovanie
Weldex-2 sa dodáva v 10 a 25 l plastových obaloch, v 200 l kovových sudoch a 0,5 l plastových obaloch s rozprašovačom. Výrobok sa skladuje pri teplote nad bodom mrazu, do 30 °C. Skladovateľnosť je 12 mesiacov odo dňa výroby.

Odmasťovacie prípravky

Charakteristika
Odmasťovacie prípravky sa vyrábajú v sortimente OP-1, OP-2, OP-12, OP-12/ALK, OP/W, OP-1A, OP-2A, OP-12A, OP-2/N, OP-2A/N, OP-12/FK. Uvedené typy sú vodno-tenzidové odmasťovacie prípravky, ktoré je možné použi pri teplotách 40-90 °C.

Použitie
Prípravky sa používajú vo forme roztokov na oplachy po trieskovom opracovaní, na odmasťovanie po konzervácii, kalení a leštení. Je možné ich použi aj na čistenie nástrojov, celých strojov, podlahy, stien, tkanín a pod. Konkrétnu aplikáciu prípravkov uvádzajú podnikové normy.

Toxicita, bezpečnostné opatrenia
Všetky typy uvedených prípravkov je možné po použití likvidovať v bežnej deemulgačnej stanici. Po znížení obsahu ropných látok pod 10 mg/l je možné odpadné vody kanalizovať, nakoľko použité tenzidy sú dobre biologicky odbúrateľné.

Balenie, skladovanie
Prípravky sa balia do plastových obalov 1, 2, 5, 10, 25, 50 l alebo do 200 l kovových sudov. Skladovateľnosťvýrobkov pri teplotách -5 °C až 40 °C je 6 mesiacov odo dňa výroby.

Odmasťovací prostriedok OP/3

Charakteristika
OP/3 je kyslý vodnotenzidový odmasťovací koncentrát, určený na odmasťovanie povrchov farebných kovov, predovšetkým hliníka. Používa sa aj na odmasťovanie a fosfátovanie kovových povrchov pred nanášaním farebných povlakov.

Použitie
Prípravok sa používa riedený vodou v koncentrácii podľa znečistenia odmasťovaného výrobku. Maximálna pracovná teplota je 80 °C. Zvýšená teplota značne zvyšuje dosiahnutý stupeň odmastenia. Pracovný roztok sa aplikuje ponorom, postrekom, mechanickým nanášaním a v ultrazvukovom poli.

Toxicita, bezpečnostné opatrenia
Prípravok je kyslý, odporúča sa používa ochranné okuliare a gumové rukavice. Použitý prípravok sa likviduje v bežnej deemulgačnej stanici. Po odstránení rozpustených mastnôt sa môže roztok vypusti do kanalizácie.

Balenie, skladovanie
Odmasťovací prostriedok sa balí do plastových obalov alebo plechových sudov s plastovou vložkou a dodáva v množstve podľa požiadaviek odberateľa. Skladovateľnosť výrobku je pri teplotách -5 °C až 40 °C 6 mesiacov odo dňa výroby.


Pasivačný roztok OP/P/6

Charakteristika
OP/P je pasivačný roztok na báze neiónových tenzidov. Dodáva sa vo forme koncentrátu.

Použitie
Prípravok sa vyznačuje výborným odmasťovacím účinkom a používa sa na odmasťovanie kovových výrobkov.
Zároveň sa chemicky pasivuje povrchová vrstva kovu v hrúbke cca 2-4 mikrónov. Táto vrstva kovu je potom zvlášť vhodná na následnú povrchovú úpravu práškovými epoxidovými polyesterovými vypaľovacími farbami radu RAL, alebo iným používaným typom povrchových úprav.
Vhodný je na aplikáciu ponorom alebo postrekom.
Doporučená koncentrácia 1:24, koncentráciu možno upravovať podľa potreby.
Pracovné teploty odmastňovania sú od 20-50°C, zvlášť výhodné sú teploty 30-50°C.


Toxicita, bezpečnostné opatrenia
Použitý prípravok je možné likvidovať v bežnej deemulgačnej stanici. Po znížení obsahu ropných látok pod 10 mg/l je možné odpadové vody kanalizovať.

Balenie, skladovanie
Pasivačný prípravok sa balí v množstve podľa požiadaviek odberateľa do plastových obalov alebo oceľových sudov. Skladovateľnosť výrobku pri teplotách -5 °C až 40 °C je 6 mesiacov odo dňa výroby.
 
Odmasťovací prostriedok OP/C

Charakteristika
Odmasťovací prípravok OP / C je uhľovodíková kvapalina. Neobsahuje vodu a mechanické nečistoty. Vyznačuje sa výborným odmasťovacím účinkom a nahradzuje doteraz používané toxické odmasťovacie prostriedky ako sú trichlóretylén, tetrachlóretylén, petropal, technické a lakové benzíny a pod. Prípravok je podľa záznamov o chemických látkach klasifikovaný ako zdraviu škodlivý ( Xn ). Podľa STN 65 0201 je horľavinou III. triedy, skupina nebezpečenstva výbuchu II.A

Použitie
Odmasťovací prípravok OP/C sa používa hlavne na odmasťovanie a oplachovanie výrobkov strojárenského, opravárenského a elektrotechnického priemyslu. Odmasťovanie a oplachovanie povrchov sa môže uskutočniť vo všetkých typoch pracích a oplachovacích zariadení konštruovaných pre tento účel a vybavených rôznym spôsobom kontaktu odmasťovacej kvapaliny s výrobkom. Pracovné teploty pre odmasťovanie, resp. oplachovanie sú v rozmedzí 20 oC až 50 oC, zvláš výhodné sú teploty 30 oC až 50 oC.

OP/C spĺňa prísne požiadavky na čistotu výrobkov pre ďalšie, finálne, úpravy ich povrchov.

Balenie
Podľa požiadaviek zákazníka.

Na začiatok stránky

Copyright © 2018 VUP a.s.

KONTAKT OBCHODNÉ PODMIENKYREGISTRÁCIAPRIHLÁSENIEMAPA STRÁNOKPOSLAŤ ZNÁMEMUOCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, tvorba webstránky, tvorba webstránok, tvorba webu